LƯỢC SỬ  
 

Luật sư Vỹ Trương đã đến Hoa Kỳ như một người tỵ nạn chính trị. Ông đăng ký vào học tại Đại học Boston (Boston University) và đã được nhận học bổng Cardinal Medeiros dành cho sinh viên xuất sắc. Ông tốt nghiệp hạng danh dự cả hai ngành Cử nhân Khoa học chính trị và Cử nhân Kinh tế năm 1988. Vào năm 2001, ông nhận bằng Tiến sỹ Luật của trường Đại học Luật Northeastern (Northeastern University- School of Law)

Luật sư Vỹ Trương bắt đầu đam mê ngành Luật khi ông học tại trường trung học Catheral (Catheral High School) ở South End, Boston. Ông là một trong 20 sinh viên được chọn tham dự Chương trình đòan trí thức trẻ thuộc tòa án tối cao Massachusetts làm việc trong văn phòng thư ký trực thuộc tòa án tối cao (Supreme Judicial Yourth Corp). Trong suốt những năm học Cao đẳng và những năm học tại trường Luật, ông đã làm việc như một nhân viên trợ lý pháp lý cho trưởng ty cảnh sát quận Suffolk (Suffolk County Sheriff’s Department- Office of the General Counsel). Trong quá trình làm việc tại đây, ông đã góp phần trong những nghiên cứu tố tụng, xét lại chính sách, phác thảo biên bản biện hộ và hỗ trợ chuẩn bị xử án. Ông đã tham gia nhiều vụ kiện bao gồm những xác nhận bồi thường cho công nhân, những xác nhận hợp đồng, những sơ suất của người lao động, và quyền lợi cho người lao động, hay những trường hợp liên quan đến nạn phân biệt chủng tộc và vi phạm quyền công dân.

Đến khi Tốt nghiệp trường Luật, Luật sư Vỹ Trương đã tham gia văn phòng hỗ trợ Luật thuộc ty cảnh sát trưởng nơi ông có thể cung cấp cho phạm nhân những dịch vụ pháp lý chung tại nhà tù của quận Suffolk (Suffolk County Sheriff’s Department- Inmate Legal Services). Những dich vụ pháp lý chung ông đã làm bao gồm: bảo lãnh cho phạm nhân, những buổi điều trần tạm tha, những phiên điều trần kỷ luật, và các vấn đề pháp lý của quận, chứng thực di chúc và cục tòa án gia đình.

Năm 2003, Luật sư Vỹ Trương là luật sư gốc Việt đầu tiên được bổ nhiệm vào vị trí Công tố viên (Biện lý) của quận Suffolk (Assistant District Attoney). Ông được phân công đến tòa án quận Dorchester làm việc mỗi ngày và giải quyết trên 200 vụ án mỗi năm. Ông xử lý tòan bộ các vụ án hình sự từ giai đọan buộc tội ban đầu đến giai đọan xét xử cuối cùng. Ông có kinh nghiệm phòng xử án bao gồm các vụ án về các vấn đề thanh thiếu niên, các trọng án, án nhẹ khác nhau.

Năm 2004, luật sư Vỹ Trương thành lập Văn phòng luật sư Vy H.Truong ở Dorchester, tiểu bang Massachusetts. Văn phòng cung cấp đầy đủ tất cả các dịch vụ hỗ trợ pháp lý gồm có: luật di trú, khai phá sản, bào chữa hình sự, chuyển nhượng tài sản, các giao dịch kinh doanh và các tranh chấp dân sự như là các thương tích cá nhân và các tranh chấp hợp đồng.

Luật sư Vỹ Trương có giấy phép hành nghề Luật tại tiểu bang Massachusetts và các tòa án Liên bang. Ông là thành viên của Hiệp hội Luật sư Massachusetts và Hiệp hội luật sư Hoa Kỳ. Ông họat động tích cực cho cộng đồng người Việt tai đây.