LUẬT DI CƯ  
 

Luật sư Vỹ Trương đã giúp nhiều khách hàng của ông trong tất cả mọi vấn đề về nhập cư, bao gồm giấy chứng nhận quyền công dân, thường trú dân hợp pháp, nhập cư có liên quan đến yếu tố gia đình và việc làm, giấy phép lao động, nhận con nuôi mang quốc tịch nước ngoài, tị nạn, thay đổi các giấy tờ nhập cư, cấp phép cho sinh viên nước ngoài. Luật sư Vỹ Trương sẵn sàng hỗ trợ bạn về tất cả các vấn đề nhập cư mà bạn cần.

Tóm tắt

Bước đầu tiên để hợp pháp hóa tình trạng nhập cư ở Mĩ là có được chứng nhận thường trú nhân. Thường trú nhân hợp pháp là người nước ngòai được cấp đặc quyền lưu trú dài hạn và làm việc tại Mĩ. Bạn có thể trở thành thường trú dân dài hạn trong trường hợp bạn có người thân là công dân Mĩ hoặc người thân của bạn là thường trú dân dài hạn. Tuy nhiên, điều đó không tự đến, bạn phải tiến hành nhiều bước.

Thông thường, nhận được "thẻ xanh" là bước đầu tiên trong quá trình này. Tất cả các công dân nước ngoài nhận được thẻ xanh khi tình trạng thường trú nhân được chấp nhận tại Hoa Kỳ. Thẻ xanh là bằng chứng của tình trạng thường trú nhân. Thường trú nhân từ 18 tuổi trở lên, phải luôn mang theo thẻ xanh có hiệu lực bên mình. Thẻ xanh có hiệu lực trong 10 năm hoặc 2 năm tùy thuộc vào tình trạng của từng cá nhân, và phải được gia hạn trước khi thẻ hết hạn.

Một thường trú nhân phải chứng minh mình có đủ tư cách thường trú nhân cho nhà tuyển dụng ở Hoa Kỳ. Cần có thẻ xanh để hoàn thành mẫu đơn I-9, xác minh đủ điều kiện tuyển dụng. Thẻ xanh cũng cần thiết để nộp đơn xin thẻ an sinh xã hội và nhận được phúc lợi xã hội, hoặc được tiểu bang cấp giấy phép lái xe. Thẻ xanh có giá trị cho thường trú nhân được chấp nhận vào lại Hoa Kỳ sau khi đi nước ngòai dưới một năm. Nếu thường trú nhân ở nước ngòai hơn một năm thì giấy phép tái nhập là cần thiết để trở lại Hoa Kỳ. Các bước để trở thành một "thường trú nhân" và nhận được "thẻ xanh" là hòan tòan khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người. Có nhiều cách để nhận được thẻ xanh tùy thuộc vào hoàn cảnh của người xin thường trú nhân tại Hoa Kỳ.

Các cách chính là:

1. Thẻ xanh cho người trong gia đình:

 • Người thân trực hệ của công dân Mỹ: bao gồm chồng/vợ, con độc thân dưới 21 tuổi và cha mẹ của một công dân Mỹ từ 21 tuổi trở lên.
 • Người thân trong mục ưu tiên của công dân Mỹ: bao gồm con gái/ con trai trên 21 tuổi chưa có gia đình, con đã có gia đình, anh/chị/em của một công dân Mỹ từ 21 tuổi trở lên.
 • Người nhà của một thường trú nhân: bao gồm chồng/vợ và con chưa lập gia đình của thường trú nhân.
 • Các thành viên gia đình trong trường hợp đặc biệt: bao gồm bạo lực gia đình vợ/ chồng/ con (VAWA), đính hôn với công dân Hoa Kỳ (thị thực không di dân K), con của nhà ngọai giao sinh ra tại Hoa Kỳ, thị thực không di dân V hoặc chồng/ vợ là công dân Hoa Kỳ đã chết.

2. Thẻ xanh cho người có công việc:

 • Thẻ xanh thông qua một lời mời làm việc: Bạn có thể có đủ điều kiện trở thành thường trú nhân dựa trên một đề nghị việc làm thường trú tại Hoa Kỳ. Thường thì thẻ xanh lọai này yêu cầu người sử dụng lao động phải có được một giấy chứng nhận lao động và sau đó nộp mẫu đơn I-140, đơn xin nhập cư cho công nhân người nước ngoài.
 • Thẻ xanh thông qua đầu tư: thẻ xanh có thể cung cấp cho các nhà đầu tư/ doanh nhân người đang đầu tư vào một doanh nghiệp để tạo ra việc làm mới ở Mỹ.
 • Thẻ xanh thông qua đơn tự: Một số loại nhập cư cho phép bạn tự nộp đơn cho chính mình ("tự kiến nghị"). Sự lựa chọn này
 • Thẻ xanh thông qua các công việc chuyên ngành: có một số công việc chuyên môn trong quá khứ hoặc hiện tại có thể cho phép bạn có được thẻ xanh.

3. Thẻ xanh cho người tỵ nạn:

 • Nếu bạn được nhận vào Hoa Kỳ như là người tị nạn hoặc hội đủ điều kiện là người nhà của người tỵ nạn, sau đó bạn có thể nộp đơn xin thường trú nhân một năm sau khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ;
 • Nếu bạn đã được tị nạn tại Hoa Kỳ, sau đó bạn có thể nộp đơn xin thường trú nhân một năm sau khi được cấp tình trạng tị nạn.

Lưu ý: là một người tị nạn, bạn được yêu cầu theo quy định của pháp luật là phải nộp đơn xin thường trú nhân một năm sau khi được nhận vào Hoa Kỳ. Là một Asylee, bạn không phải nộp đơn xin thường trú nhân sau khi được cấp tị nạn cho 1 năm, mặc dù nó có thể là lợi ích tốt nhất của bạn để làm như vậy.

4. Các cách khác để có được một thẻ xanh

 • Con của quân đội Hoa Kỳ được sinh ra ở Châu Á
 • Thổ dân Châu Mỹ được sinh ra ở Canada
 • Thành viên của lực lượng vũ trang
 • Người Cuba gốc
 • Chương trình Visa nhập cư đa dạng
 • Người tị nạn Haiti
 • Đạo luật trợ giúp Haiti năm 2010
 • Đạo luật điều chỉnh điều kiện Đông Dương
 • Người cung cấp tin tức (diện S không di dân)
 • Điều chỉnh Lautenberg
 • Đạo luật nhập cư hợp pháp (LIFE)
 • Con của nhà ngoại giao sinh ra tại Hoa Kỳ
 • Đăng ký
 • Mục 13 (nhà ngọai giao)
 • Nạn nhân của hành động phạm tội (diện U không di dân)
 • Nạn nhân của nạn buôn người (diện T không di dân)

5. Điều kiện

Để cho một người thân bảo lãnh bạn nhập cư vào Hoa Kỳ, họ phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Họ phải là công dân hoặc thường trú nhân hợp pháp ở Hoa Kỳ và có thể cung cấp tài liệu chứng minh tình trạng đó

Họ phải chứng minh rằng họ có thể hỗ trợ bạn 125% trên mức nghèo khổ bắt buộc bằng cách điền vào một mẫu bảo trợ tài chánh.

Thông tin trong trang điện tử này không mang tính chất tư vấn pháp lý mà chỉ nhằm mục đích thông tin chung. Xin vui lòng liên hệ luật sư Vỹ Trương để được tư vấn cụ thể trong từng trường hợp.