BẤT ĐỘNG SẢN  
 

Luật sư Vỹ Trương đảm nhận hầu hết các giao dịch bất động sản. Ông đại diện cho quyền lợi của cả bên mua lẫn bên bán tất cả các bất động sản thuộc khu thương mại cũng như khu dân cư.

Tóm tắt

Tại sao cần phải thuê luật sư khi mua hoặc bán bất động sản?

Khi đại diện cho bên mua hoặc bên bán bất kỳ bất động sản nào, luật sư cần phải bảo đảm rằng tất cả mọi khía cạnh của việc giao dịch là đúng quy trình và các giấy tờ là hợp lệ. Nếu một giao dịch bất động sản không có giấy tờ hợp lệ thì việc tranh chấp có thể xảy ra, yêu cầu giải pháp thông qua sự hòa giải, sự phân xử hoặc kiện tụng truyền thống. Khi mua hoặc bán bất động sản, thuê luật sư giải quyết các giao dịch là một đầu tư tốt. Luật sư bất động sản có thể ngăn ngừa những khó khăn phát sinh không lường trước được bằng cách bảo vệ quyền lợi trước mắt và lâu dài cho khách hàng. Thuê luật sư để giải quyết giao dịch bất động sản là cách tiêu tiền hợp lý.

Thuật ngữ

Bất động sản hay tài sản cố định là thuật ngữ pháp lý gồm đất đai và bất kỳ những gì gắn lâu dài với đất, chẳng hạn cao ốc, đặc biệt là tài sản cố định không di dời. Tuy nhiên, trong khi thuật ngữ tài sản cố định được dùng để chỉ về tài sản thì thuật ngữ “bất động sản” bao gồm không chỉ tài sản mà còn tính chất pháp lý của lợi nhuận được sinh ra do người chủ biết đầu tư. Thuật ngữ bất động sản và tài sản cố định được sử dụng chủ yếu ở những tiểu bang có xuất phát từ Luật công như bang Massachusetts. Những tiểu bang như Lousiana, sử dụng luật xuất phát từ hệ thống luật dân sự Pháp, thường sử dụng thuật ngữ “tài sản không xê dịch được”.

Thông tin trong trang điện tử này không mang tính chất tư vấn pháp lý mà chỉ nhằm mục đích thông tin chung. Xin vui lòng liên hệ luật sư Vỹ Trương để được tư vấn cụ thể trong từng trường hợp