• Luật sư Vỹ Trương đặc biệt có nhiều kinh nghiệm trong những vấn đề tranh chấp pháp lý phức tạp
  • Luật sư Vỹ Trương là người Việt duy nhất được vinh danh bởi báo Boston Globe và đài truyền hình WCVB (kênh 5 của đài ABC) trong chương trình Chronicle.
  • Luật sư Vỹ Trương là người Việt duy nhất có kinh nghiệm tố tụng trước Thẩm phán và Bồi thẩm đòan trong vai trò Công tố viên (Biện lý) ở cả tòa án Tiểu bang và tòa án Liên bang.