TAI NẠN GIAO THÔNG  
 

Luật sư Vỹ Trương là đại diện pháp lý cho những thân chủ bị thương về thể chất hay chấn động tâm lý do sự vô ý hoặc sai phạm của một cá nhân, một tổ chức, một cơ quan chính phủ hay các thực thể khác. Lãnh vực luật pháp này, được biết đến như là Luật bồi thường sai phạm bao gồm sai lầm cá nhân, thiệt hại kinh tế và phi kinh tế đến tài sản, danh dự và quyền lợi của một cá nhân.

Tóm tắt

Một vài ví dụ điển hình của luật bồi thường sai phạm bao gồm các vụ tai nạn giao thông, các sản phẩm kém chất lượng, các sai phạm y tế, và các tai nạn do trượt ngã.

Lệ phí luật sư cho những vụ kiện sai phạm rất đa dạng và cũng có thể là phí điều kiện, trả theo giờ hoặc trả một mức phí cố định. Phí điều kiện là sự sắp xếp trước giữa luật sư và thân chủ mà trong đó luật sư được nhận một tỉ lệ phần trăm tiền bồi thường cho nguyên đơn trong vụ án, thường là một phần ba.

Điều này có nghĩa là thân chủ không phải trả phí luật sư trước khi thắng kiện. Trả phí theo giờ cũng là một lựa chọn phổ biến khi luật sư đồng ý số tiền tương xứng cho mỗi giờ sử dụng trong vụ án cho đến lúc kết thúc. Trong một vài trường hợp, luật sư tính phí cố định. Những sự sắp xếp phí này cũng có thể được kết hợp với nhau phụ thuộc vào tính chất và độ phức tạp của từng vụ kiện.

Thông tin trong trang điện tử này không mang tính chất tư vấn pháp lý mà chỉ nhằm mục đích thông tin chung. Xin vui lòng liên hệ luật sư Vỹ Trương để được tư vấn cụ thể trong từng trường hợp.