LUẬT DÂN SỰ  
 

Luật sư Vỹ Trương đảm trách tất cả các loại hình tranh chấp dân sự. Luật dân sự thường liên quan đến quyền lợi giữa hai hay nhiều cá nhân hay các lĩnh vực ảnh hưởng đến tình trạng pháp lý cá nhân.

Tóm tắt

Nhìn chung luật dân sự được tạo ra nhằm cố gắng sửa chữa một sai phạm, thúc ép một thỏa thuận, hay hòa giải một cuộc tranh chấp pháp lý của nhiều cá nhân hay tòan thề. Thông thường một bên khởi kiện là để đòi bồi thường từ bên kia. Số tiền đó sẽ có được nếu thắng kiện và được gọi là tiền bồi thường. Kiện dân sự là sự lựa chọn pháp lý văn minh thay vì xảy ra hiện tượng trả thù như ở một số nước khác.Tòa án trước tiên sẽ quyết định số tiền nợ của bị đơn rồi yêu cầu họ trả lại số tiền đó cho nguyên đơn bằng tài sản hay thu nhập dựa trên khả năng chi trả của họ.

Sự tố tụng pháp lý cá nhân trong phạm vi luật dân sự được gọi là tố tụng dân sự hay tòa án dân sự. Luật dân sự quy định cách thức cho tòa án quyết định những cuộc tranh chấp giữa các cá nhân hay tổng thể các tố tụng pháp lý khác như là đòan thể hay các bộ chính phủ. Các tranh chấp này liên quan đến các sai lầm dân sự (như tai nạn, sự cẩu thả, và tội phỉ báng), tranh chấp hợp đồng, luật thương mại, và bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến cá nhân các bên và các tổ chức gồm các bộ chính phủ.

Thỉnh thỏang, tố tụng dân sự là cần thiết để bên nguyên có lệnh của tòa án buộc bên bị phải khắc phục hậu quả hoặc ngăn chặn họ để bảo vệ quyền lợi của bên nguyên. Lệnh của tòa án có thể được thực thi ở phiên điều trần để xác định xem bên bị có thi hành án hay không. Nếu tòa án quyết định là bên bị không thi hành án, bên bị sẽ được liệt vào tội khinh thường pháp luật. Hình thức thi hành án lúc này sẽ là đóng tiền phạt, trả tiền luật sư, hoặc các hình thức xử phạt công bằng khác tùy thuộc vào hòan cảnh. Trong một số ít trường hợp, tòa sẽ buộc người không thi hành án vào trại cải tạo hay nhà giam.

So sánh Luật dân sự với các hình thức luật khác

Trong tất cả các tố tụng hình sự, tiểu bang (Massachusetts) hay chính phủ liên bang (Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ) thường tố tụng đối lập với từng cá nhân. Khi so sánh luật hình sự với luật dân sự, liên quan đến khả năng một người sẽ bị đưa vào trại cải tạo, trại giam hay nhà tù liên bang. Bởi vì một liên doanh hay một thực thể pháp lý không phải là một con người, nó chỉ có thể bị phạt tiền dưới hình thức luật hình sự. Một cá nhân, đại diện cho một doanh nghiệp hay thực thể pháp lý có thể bị phạt tù trong một số tình huống dưới hình thức luật hình sự.

Các đảng phái riêng, có thể trong một vài tình huống, yêu cầu chinh phủ tiểu bang hay liên bang bắt đầu một kiện tụng hình sự. Nhưng một cá nhân hay một thực thể riêng biệt không thể mang kiện tụng hình sự vào chính phủ tiểu bang hay liên bang.

Luật hình sự luôn dựa trên những luật thành văn gọi là Đạo luật. Những đạo luật này được viết bởi Cơ quan lập pháp hay Quốc hội Hoa Kỳ. Luật dân sự cũng khác với các hình thức luật phi hình sự khác như luật quân sự, luật hành chính, luật hiến pháp và luật quốc tế.

Việc chứng thực di chúc, ủy thác, tranh chấp tài sản, những vấn đề luật gia đình, mặc dù cũng là những vụ kiện phi hình sự, nhưng thuộc về Cục tòa án gia đình. Cục tòa án gia đình được thành lập để chuyên giải quyết các vấn đề đó. Luật hành chánh nhìn chung chỉ là sự ép buộc một cá nhân hay một thực thể pháp lý làm theo những quy định riêng của tiểu bang hay các cơ quan chính phủ liên bang. Luật hành chánh thường không liên quan đến kiện tụng hình sự. Những vụ kiện liên quan đến luật hành chánh thường được xét xử bởi quan tòa hành chánh ở các cơ quan hành chánh chính phủ và được xem xét bởi quan tòa dân sự.

Mục đích của luật hình sự là ngăn chặn thông qua sự trừng phạt đối với những hành động cụ thể của từng cá nhân. Tuy nhiên, theo luật của Massachusetts, nạn nhân của một tội ác, không có quyền đòi tiền bồi thường cho những tổn hại gây ra bởi hành vi tội ác. Trong một số trường hợp, khối cộng đồng hay chính phủ Mỹ có thể can thiệp với tòa án yêu cầu bị cáo bồi thường cho nạn nhân. Quyền lợi chính cho nạn nhân của một tội ác trong một vụ kiện hình sự là kết quả mà chính phủ tiểu bang hay liên bang xử phạt người phạm tội.

Trong một vài hòan cảnh, nạn nhân của một tội ác, có thể khởi kiện dân sự đòi người phạm tội bồi thường. Việc khởi kiện này hòan tòan độc lập với khởi kiện hình sự.

Thông tin trong trang điện tử này không mang tính chất tư vấn pháp lý mà chỉ nhằm mục đích thông tin chung. Xin vui lòng liên hệ luật sư Vỹ Trương để được tư vấn cụ thể trong từng trường hợp.